Actiunile vizând înfaptuirea României Mari s-au intensificat în 1918, când în Europa centrala si de sud-est s-au creat o serie de factori favorizanti:
-afirmarea ideii autodeterminarii popoarelor, în urma revolutiei bolsevice din Rusia [1917] si a publicarii celor 14 puncte ale lui Wilson;
-victoriile Antantei;
-destramarea monarhiei austro-ungare.
Basarabia
-Anexata de Rusia în 1812 si supusa rusificarii;
-a fost prima provincie care s-a unit cu România.
Partidul National Moldovenesc [format în aprilie 1917] condus de Vasile Stroescu a preluat conducerea miscarii de emancipare nationala din Basarabia care milita pentru:
-autonomie;
-folosirea limbii române în administratie, scoala;
-libertatea presei.
În octombrie 1917, a avut loc Congresul ostasilor moldoveni la Chisinau:
-a proclamat autonomia basarabiei;
-a hotarât alegerea Sfatului Tarii, ca organ reprezentativ.
La 2.12.1917, Sfatul Tarii [prezidat de Ion Inculet] a proclamat Republica Democratica Moldoveneasca.
Puterea executiva era exercitata de Consiliul Directorilor.
Fortele bolsevice amenintau sa ia puterea la Chisinau, iar trupele dezorganizate care se retrageau de pe front puneau în pericol stabilitatea în zona.
La solicitarea Sfatului Tarii, 4 divizii ale armatei române au intervenit si restabilit ordinea [ianuarie 1918].
Guvernul sovietic a decis ruperea relatiilor cu România.
La 24.1.1918 a fost proclamata independenta Republicii Democrate Moldovenesti.
La 27 martie/9 aprilie 1918, Sfatul Tarii a votat unirea basarabiei cu România.
Bucovina
A fost anexata de Austria în 1775 si supusa deznationalizarii.
Se intensifica actiunile în favoarea unirii.
Ziarul “Glasul Bucovinei” condus de Sextil Puscariu a propagat ideea de unire.
În toamna anului 1918, Austro-Ungaria se prabusise.
Se vehicula anexarea Bucovinei la Galitia; Ucraina emitea si ea pretentii asupra bucovinei.
La 14/27 octombrie 1918 la Cernauti s-au pus bazele Adunarii Constituante prezidate de Iancu Flondor:
-Adunarea a aprobat o motiune care exprima vointa de unire a bucovinei cu România;
-a fost de acord cu înfiintarea unui Consiliu National care urma sa coordoneze activitatea unionista.
În acelasi timp, populatia era îngrijorata de pretentiile ucrainei asupra bucovinei si de tulburarea ordinii publice.
Ca urmare, la cererea Consiliului National Român adresata guvernului de la Iasi, în Bucovina au sosit unitati militare române care în noiembrie 1918 au restabilit ordinea.
S-a format un guvern condus de Iancu Flondor si s-a hotarât convocarea Congresului Bucovinei.
La 15/28 noiembrie 1918, Congresul General al Bucovinei, întrunit la Palatul Metropolitan din Cernauti, a votat “unirea neconditionata si pentru vesnicie a Bucovinei cu Regatul României”.
Transilvania
În anii 1917-1918 Ardelenii si-au intensificat actiunile vizând unirea cu patria-mama.
La 29.9.1918, Partidul National Român a elaborat Declaratia de la Oradea care echivala cu o adevarata proclamare a independentei.
La 3.10.1918, împaratul Carol întâi a lansat manifestul “catre popoarele mele credincioase” pentru salvarea imperiului austro-ungar.
Manifestul a fost respins.
La 18.10.1918, Declaratia de independenta a fost citita în Parlamentul de la Budapesta de Alexandru Vaida Voevod.
La 30.10.1918 s-a constituit Consiliul National Român Central [C.N.R.C.].
-era format din 6 reprezentanti ai Partidului National Român si 6 reprezentanti ai P.S.D;
-sediul era la Arad;
-acesta a preluat conducerea luptei de eliberare nationala.
La începutul lui noiembrie 1918 C.N.R.C. a solicitat guvernului ungar întreaga putere de guvernare.
La jumatatea lui noiembrie 1918 au avut loc discutii la Arad între reprezentantii guvernului maghiar si cei ai C.N.R.C.
Propunerea Maghiara [autonomia Transilvaniei în cadrul ungariei] a fost respinsa.
S-a hotarât convocarea Marii Adunari Nationale la Alba-Iulia.
La 18 noiembrie/ 1 decembrie 1918 a avut loc Marea Adunare Nationala de la Alba-Iulia.
Au participat 1228 delegati alesi.
Au fost prezenti peste 100000 oameni.
A fost prezidata de Gheorghe Pop de Basesti.
Marea Adunare Nationala a votat Rezolutia unirii Transilvaniei, Banatului, Crisanei si Maramuresului cu România, prezidata de Vasile Goldis.
A doua zi au fost alese:
-Marele Sfat National [organ legislativ] condus de Gheorghe Pop de Basesti;
-Consiliul Diligent [organ executiv] prezidat de Iuliu Maniu.
Marea unire a fost rodul vointei poporului român si s-a realizat într-o conjunctura internationala favorabila.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s